Μαθηματικά (Β Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Μερικώς Εμπλουτισμένο)
 
 

Εικόνα Πώς μπορώ να υπολογίσω το μήκος που έχει γύρω γύρω μια κορνίζα;

Τα παιδιά στην τάξη αποφάσισαν να βάλουν κορνίζες στις ζωγραφιές τους. Πήραν ζυμαρικά και άρχισαν να φτιάχνουν το καθένα μία κορνίζα.

 • Τι σχήμα έχει κάθε κορνίζα;
  Συμπληρώνω:

Εικόνα

 • Ποια κορνίζα έχει τα πιο πολλά ζυμαρικά; Εκτιμώ: ............

ΕικόναΣυζητάμε στην τάξη τρόπους να ελέγξουμε την απάντησή μας.

ΕικόναΜετρώ με το χάρακα τις πλευρές της ζωγραφικής κάθε παιδιού και γράφω το μήκος.

Εικόνα

Γύρω γύρω (περίμετρος) είναι: .... εκ. + .... εκ. + .... εκ. + .... εκ. = εκ. Γύρω γύρω (περίμετρος) είναι: .... εκ. + .... εκ. + .... εκ. + .... εκ. = .... εκ.
Εικόνα Γύρω γύρω (περίμετρος) είναι: .... εκ. + .... εκ. + .... εκ. + .... εκ. = .... εκ.
 • Ποιο παιδί χρειάστηκε τελικά περισσότερα κομμάτια;
  Εξηγώ την άποψή μου: ...................................................

Βιωματική προσέγγιση μέτρησης μήκους διαδοχικών
ευθύγραμμων τμημάτων. Νοεροί υπολογισμοί.

 

Εργασίες

1.

 • Εκτιμώ ποιο από τα παρακάτω σχήματα έχει:
  • πιο πολλές πλευρές; Το..........
  • τη μεγαλύτερη πλευρά; Το..........
 • Στη συνέχεια εκτιμώ, χωρίς να μετρήσω,
  ποιο σχήμα έχει το μεγαλύτερο μήκος γύρω γύρω.
  Το..........

Εικόνα

 • Υπολογίζω το μήκος που έχει γύρω γύρω (περίμετρο) καθένα από τα παραπάνω σχήματα και ελέγχω τις εκτιμήσεις μου:

α..................................................................................................................................... β..................................................................................................................................... γ..................................................................................................................................... δ.....................................................................................................................................

2. ΕικόναΕξηγώ στον διπλανό μου πώς να φτιάξει ένα γεωμετρικό σχήμα με 4 πλευρές και συνολικό μήκος γύρω γύρω 20 εκ. Ο διπλανός μου το σχεδιάζει.

Εικόνα

ΕικόναΣυζητάμε στην τάξη για τα σχήματα που σχεδιάσαμε.

 

Εικόνα

Για να βρούμε το μήκος που έχει γύρω γύρω ένα σχήμα (περίμετρος), προσθέτουμε το μήκος όλων των πλευρών του.

Εικόνα