Μαθηματικά (Β Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Μερικώς Εμπλουτισμένο)
 
 

Εικόνα Ποιο κέρμα έχει τη μεγαλύτερη αξία;

Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα
Εικόνα

Ο Νικόλας θέλει να αγοράσει ένα χυμό και ένα κουλούρι.

Εικόνα
Εικόνα

Έδωσε Εικόνακαι πήρε ρέστα Εικόνα

Ο Νικόλας παρατήρησε ότι οι πίσω όψεις των νομισμάτων που πήρε ρέστα δεν είναι ίδιες!

ΕικόναΚι άλλα παιδιά έχουν δει διαφορετικά κέρματα της ίδιας αξίας.
Τα παιδιά παρατηρούν ότι τα κέρματα του ευρώ έχουν τη μία όψη.......................και την άλλη ......................

  • Ποιό παιδί έχει κέρματα μεγαλύτερης αξίας (υπογραμμίζω):

Εικόνα

  • Παρατηρώ προσεκτικά και συμπληρώνω

Εικόνα

Γνωριμία με τα κέρματα του ευρώ. Κοινή και διαφορετική όψη
κερμάτων, αναγνώριση της αξίας τους και των σχέσεων μεταξύ
τους. Πρώτη γνωριμία με τα ρέστα.

 

Εργασίες

1. Εικόνα Παρατηρούμε τα κέρματα του ευρώ.Ποιά είναι τα κέρματα που έχουν τη μεγαλύτερη αξία;

ΒάζωΕικόνα :τα δίχρωμαΕικόνα τα μονόχρωμαΕικόνα

Από τα μονόχρωμα, ποιο κέρμα έχει τη μεγαλύτερη αξία; ................................................

2. Βάζω Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στις εκτιμήσεις της Νεσχάν:

Εικόνα

3. Βάζω Λ στη συναλλαγή που είναι λανθασμένη:

Εικόνα

 

Εικόνα

Όταν ξέρω την αξία των κερμάτων του ευρώ, μπορώ να τα ανταλλάξω με άλλα κέρματα του ευρώ που συνολικά έχουν την ίδια αξία. Παράδειγμα:

Εικόνα