Μαθηματικά (Β Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Μερικώς Εμπλουτισμένο)
 

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 

Γράφω ένα δυο πράγματα που στα κεφάλαια 1 έως 8:

 • Μου άρεσαν ........................................................................................................ ............................................................................................................................
 • Με δυσκόλεψαν .................................................................................................... ............................................................................................................................
 • Έμαθα καλά ........................................................................................................ ............................................................................................................................

Συμπληρώνω τις εργασίες.

Εικόνα Συζητάμε στην τάξη ποιες μας δυσκόλεψαν και γιατί.

1. Φτιάχνω αριθμούς με ψηφία ή στον άβακα και μετά τους γράφω με λέξεις.

 • Εικόνα Με λέξεις .................................................................

  Ο διπλανός μου προτείνει τον αριθμό που είναι 1 μονάδα μεγαλύτερος .................
 • Εικόνα Με λέξεις .................................................................

  Ο διπλανός μου προτείνει τον αριθμό που είναι 1 δεκάδα μεγαλύτερος .................

2. Βρίσκω τους αριθμούς.

 • Στην αριθμητική αλυσίδα: 13, 15, 17, 19, ..., ..., ..., ..., 29, 31
 • Στην αριθμογραμμή: Εικόνα

Εμπέδωση - επέκταση των γνώσεων και δεξιοτήτων
που διδάχτηκαν στην ενότητα.

 

3. Βρίσκω το μισό και το ολόκληρο.

Όλα τα μπισκότα είναι 32. Πήρα τα μισά εγώ και τα μισά ο αδερφός μου.

 • Πόσα μπισκότα πήρε ο καθένας μας; Εκτιμώ: ..............
  Δείχνω στον άβακα: Εικόνα
 • Έδωσα στη φίλη μου το μισό χαρτζιλίκι μου. Τώρα έχω 8 €. Πόσα χρήματα είχα στην αρχή και πόσα έχει τώρα η φίλη μου;

Ζωγραφίζω:

Εικόνα

Εικόνα τώρα εγώ έχω ............€.

Άρα, στην αρχή είχα ............€.

Εικόνα

Εικόνα τώρα η φίλη μου έχει ............€.


4. Χαράζω δρόμους με τον χάρακα.Εικόνα

ΑΒ = 5 εκ.

ΒΓ = 6 εκ.

Η γραμμή ΑΒΓ έχει συνολικό μήκος ...... εκ.

5. Βρίσκω το λάθος. Ξαναγράφω σωστά την αριθμητική αλυσίδα.

 • 7, 17, 27, 47, 57, 77, 97 7,
 • 79, 77, 75, 72, 70, 69, 66 79,