Μαθηματικά (Β Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Μερικώς Εμπλουτισμένο)
 
 

Εικόνα

Εικόνα Πώς ελέγχω αν ένα σχήμα είναι συμμετρικό;

ΕικόναΤα παιδιά δουλεύουν σε ομάδες. Κάθε παιδί ακουμπάει την παλάμη του πρώτα σε χρώμα. Μετά την ακουμπάει σε χαρτί που είναι τσακισμένο στη μέση.

Εικόνα

  • Ο Νικόλας ζωγράφισε μισό σπίτι στο τσακισμένο χαρτί:

Εικόνα

  • Πόσοι ήλιοι και πόσα σύννεφα θα υπάρχουν στο χαρτί του Χρήστου;

Εικόνα

Κατασκευή «ειδώλου» - Κατοπτρική συμμετρία - Εύρεση άξονα συμμετρίας.

 

Εργασίες

1. Εικόνα Με το χάρακά μου φέρνω όπου μπορώ τον άξονα συμμετρίας όπως στο παράδειγμα.

Εικόνα

2. Χρωματίζω το συμμετρικό των σχεδίων (με το ίδιο ακριβώς χρώμα).

Εικόνα

 

Εικόνα

  • Όταν διπλώσουμε στη μέση ένα σχήμα και τα δυο μισά του είναι ακριβώς ίδια, τότε αυτό το σχήμα είναι συμμετρικό.

Παραδείγματα: Εικόνα

  • Η γραμμή που χωρίζει ένα συμμετρικό σχήμα σε δυο ίδια μισά λέγεται άξονας συμμετρίας.

Παραδείγματα: Εικόνα