Μαθηματικά (Β Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Μερικώς Εμπλουτισμένο)
 
 

Εικόνα Πόσο είναι το μισό;

Η Σαβίνα και ο Πέτρος είναι πολύ καλοί φίλοι. Μοιράζονται ό,τι έχουν στη μέση.

Εικόνα

 • Με τον διπλανό μου χρωματίζουμε ο καθένας με διαφορετικό χρωματιστό μολύβι το μισό της κάθε σοκολάτας. (Κάθε φορά βρίσκω το μισό με άλλο τρόπο!)
  Εικόνα

Κάθε φορά η μισή σοκολάτα είναι............κομμάτια.

 • Αν η Μαρίνα είχε να μοιράσει Εικόνα, τότε ποιο θα ήταν το μισό;

Χρωματίζω με κόκκινο το μισό κάθε σοκολάτας. (Κάθε φορά με άλλο τρόπο!)

Εικόνα

Κάθε φορά η μισή σοκολάτα είναι............κομμάτια.

Διαίρεση της μονάδας σε 2 ίσα μέρη - Εύρεση του μισού
σε αριθμούς, επιφάνειες, διακριτές ποσότητες.

 

Εργασίες

1. Παρατηρώ το ολόκληρο κάθε φορά και στη συνέχεια βρίσκω το μισό του.

 • Εικόνα
Εικόνα Όλα είναι............καπάκια.
Εικόνα Tα μισά είναι............καπάκια.

 • Εικόνα
Εικόνα Όλo είναι............εκ.
Εικόνα Tο μισό είναι............εκ.

 • Εικόνα
Εικόνα Όλα είναι............ζωάκια.
Εικόνα Tα μισά είναι............ζωάκια.

Εικόνα 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 60
Εικόνα Το μισό του Εικόνα = .... + .... + ....
 • ή Εικόνα
Όλο είναι 60 ή 6 δεκάδες.
Εικόνα Το μισό είναι ............ ή ............ δεκάδες.

2. Εικόνα Τα παιδιά παίζουν στη γειτονιά. Τα μισά παίζουν κυνηγητό και τα μισά παίζουν μπάλα. Αν τα παιδιά που παίζουν μπάλα είναι 13:

 • πόσα είναι τα παιδιά που παίζουν κυνηγητό; ................................................................
 • πόσα είναι όλα τα παιδιά; ..........................................................................................
 

Εικόνα

Για να βρούμε το μισό μιας ποσότητας, πρέπει να ξέρουμε πόσο είναι το ολόκληρο. Χωρίζουμε στη συνέχεια σε δύο ίσα μέρη.Το καθένα από αυτά είναι το μισό της αρχικής ποσότητας. Παραδείγματα:

 • Ολόκληρο Εικόνα Το ένα του μισό είναι Εικόνα το άλλο του μισό είναι Εικόνα
 • Ολόκληρο Εικόνα Το ένα του μισό είναι Εικόνα το άλλο του μισό είναι Εικόνα