Μαθηματικά (Β Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Μερικώς Εμπλουτισμένο)
 
 

Εικόνα Ποια είναι τα ψηφία που χρησιμοποιούμε για να γράψουμε έναν αριθμό;

Εικόνα Τα παιδιά παίζουν με τις κάρτες: Εικόνα

ΚΑΝΟΝΑΣ: Κάθε ομάδα επιλέγει 3 κάρτες. Όποια ομάδα φτιάξει πρώτη περισσότερους διψήφιους αριθμούς, με τις 3 κάρτες που διάλεξε, κερδίζει.
Εικόνα Συμπληρώνουμε τις απαντήσεις
των δύο ομάδων.
Εικόνα
Η ομάδα του Έκτορα Εικόνα Εικόνα Η δική μου ομάδα
Εικόνα Εικόνα
 • Μπορούμε να φτιάξουμε και άλλους αριθμούς με τα ψηφία 3, 4, 6; Τους γράφω: .................................................................................
 • Βάζω σε σειρά από το μικρότερο στο μεγαλύτερο τους αριθμούς που βρήκε:
  - η ομάδα του Έκτορα ............<............<............<............
  - η ομάδα μου ............<............<............<............

Κατασκευή διψήφιων αριθμών με προϋποθέσει - Νοεροί υπολογισμοί.
Περισσότερο από / λιγότερο από. Αξία θέσης ψηφίου.

 

Εργασίες

1. Παρατηρώ προσεχτικά και συμπληρώνω. Δείχνω στον άβακα.

Εικόνα

 • Οι αριθμοί 13, 23, 33:
  - σε τι διαφέρουν;
  - σε τι είναι ίδιοι;
Εικόνα

Εικόνα Συζητάμε στην τάξη. Δείχνω στον κάθετο άβακα.

2. Ο Πέτρος έχει 37 αυτοκόλλητα. Η Άννα έχει 27 αυτοκόλλητα.

 • Ποιο παιδί έχει τα περισσότερα αυτοκόλλητα; Εκτιμώ: ......................

  Πόσα περισσότερα έχει;...................................
 • Πόσα αυτοκόλλητα θα έπρεπε να πάρει κάθε παιδί ώστε να έχει το καθένα 40 αυτοκόλλητα; Εκτιμώ (βάζω Σ για σωστό ή Λ για λάθος):
Εικόνα

Πέτρος:
- περισσότερα από 2....
- λιγότερα από 2 ....

Εικόνα   Άννα:
- περισσότερα από 10 ....
- λιγότερα από 10 ....
Εικόνα
 • Χρησιμοποιώ τον άβακα και βρίσκω:
  - Η Άννα θα πρέπει να πάρει ............... αυτοκόλλητα για να έχει συνολικά 40.
  - Ο Πέτρος θα πρέπει να πάρει ............. αυτοκόλλητα για να έχει συνολικά 40.
Εικόνα
 • Όλα τα ψηφία που χρησιμοποιούμε είναι δέκα: 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
 • Όλοι οι αριθμοί φτιάχνονται από τα δέκα αυτά ψηφία.
 • Διψήφιοι είναι οι αριθμοί που έχουν δύο ψηφία.
  Παράδειγμα: Εικόνα

Σε κάθε αριθμό, τα ψηφία που τον αποτελούν μας δείχνουν, όταν τα διαβάσουμε, την αξία που έχουν: Παραδείγματα:

Εικόνα