Μαθηματικά (Β Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Μερικώς Εμπλουτισμένο)
 

Mαθηματικά
Β΄Δημοτικού

α´ τεύχος

 


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣYΓΓΡΑΦΕΙΣ

Γιώργος Καργιωτάκης, Εκπαιδευτικός
Αλεξάνδρα Μαραγκού, Εκπαιδευτικός
Νατάσσα Μπελίτσου, Εκπαιδευτικός
Βασιλική Σοφού, Εκπαιδευτικός

ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙOΛOΓΗΤΕΣ

Μαρία Νικολακάκη, Λέκτορας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Στέφανος Παπαστεργιόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος
Μιχαήλ Σκαλοχωρίτης, Εκπαιδευτικός

   
EIKONOΓPAΦHΣH Σοφία Τουλιάτου, Σκιτσογράφος - Εικονογράφος
ΦΙΛOΛOΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ο ανάδοχος της συγγραφής
YΠΕYΘYΝOΣ ΤOY ΜΑΘΗΜΑΤOΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣYΓΓΡΑΦΗ
Γεώργιος Τύπας, Μόνιμος Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
YΠΕYΘYΝOΣ ΤOY YΠΟΕΡΓΟY Ιωάννης Ζιάραγκας, Εκπαιδευτικός
ΕΞΩΦΥΛΛΟ Σπύρος Βερύκιος, Εικαστικός Καλλιτέχνης
ΠΡOΕΚΤYΠΩΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ACCESS Γραφικές Tέχνες A.E.

 

Γ΄ Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Ενέργεια 2.2.1. / Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α:
«Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων»
  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚO ΙΝΣΤΙΤOYΤO
Μιχάλης Αγ. Παπαδόπουλος
Oμότιμος Καθηγητής του Α.Π.Θ.
Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Πράξη με τίτλο: «Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού με βάση το ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ για το Δημοτικό και το Nηπιαγωγείο»
 

Επιστημονικός Yπεύθυνος Έργου
Γεώργιος Τύπας
Mόνιμος Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Αναπληρωτής Επιστημονικός Yπεύθυνος Έργου
Γεώργιος Οικονόμου
Mόνιμος Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Έργο συγχρηματοδοτούμενο 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ

Λογότυπο ΕΣΠΑΗ επανέκδοση του παρόντος βιβλίου πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» μέσω ψηφιακής μακέτας, η οποία δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ / ΕΠ «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» / Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΩ».

Οι διορθώσεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

Γιώργος Καργιωτάκης    Αλεξάνδρα Μαραγκού
Νατάσσα Μπελίτσου    Βασιλική Σοφού

 

ANAΔOXOΣ ΣYΓΓPAΦHΣ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ Εικόνα

Η συγγραφή και η επιστηµονική επιµέλεια του βιβλίου πραγµατοποιήθηκε
υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Mαθηματικά
Β΄Δημοτικού

αˊ τεύχος

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Δομή του βιβλίου

Εικόνα

(*) σύμβολα-"κλειδιά» για το είδος εργασίας που ακολουθεί:

Εικόνα - εργασία με τον διπλανό Εικόνα - χρήση εποπτικού υλικού
Εικόνα - εργασία με την ομάδα Εικόνα - χρήση χάρακα ή γνώμονα
Εικόνα - συζήτηση στην τάξη Εικόνα - φάκελος μαθητή
Εικόνα - εικονίδιο ανταλλαγής    

Εικόνα

Οι κεντρικοί ήρωες εμφανίζονται για να βοηθήσουν στη σταθερή σεναριακή δομή των δραστηριοτήτων ανακάλυψης.

Εικόνα

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

του μαθητή/τριας ............................................................................................

Ημερομηνία .................................................................

Κυκλώνω ό,τι ισχύει για μένα
Κ [καθόλου] Λ [λίγο] Π [πολύ]
Κυκλώνω ό,τι ισχύει για τα άλλα παιδιά της ομάδας μου
Κ [καθόλου] Λ [λίγο] Π [πολύ]
......

......
......

......
......

......
Οργανώθηκα στην ομάδα γρήγορα και χωρίς θόρυβο. Κ Λ Π Οργανώθηκε στην ομάδα γρήγορα και χωρίς θόρυβο. Κ Λ Π Κ Λ Π Κ Λ Π
Συνεργάστηκα χωρίς φωνές και τσακωμούς. Κ Λ Π Συνεργάστηκε χωρίς φωνές και τσακωμούς. Κ Λ Π Κ Λ Π Κ Λ Π
Οι άλλοι κατάλαβαν όσα τους εΣηγησα. Κ Λ Π Οι άλλοι κατάλαβαν όσα τους εξήγησε. Κ Λ Π Κ Λ Π Κ Λ Π
Έκανα διορθώσεις και συμπλήρωσα τις ιδέες των άλλον. Κ Λ Π Έκανε διορθώσεις και συμπλήρωσε τις ιδέες των άλλων. Κ Λ Π Κ Λ Π Κ Λ Π
Έκανα κριτική στις ιδέες των άλλων χωρίς να τους πληγώσω. Κ Λ Π Έκανε κριτική στις ιδέες των άλλων χωρίς να τους πληγώσει Κ Λ Π Κ Λ Π Κ Λ Π
Βρήκα πολλές διαφορετικές λύσεις. Κ Λ Π Βρήκε πολλές διαφορετικές λύσεις. Κ Λ Π Κ Λ Π Κ Λ Π
Ζήτησα βοήθεια από τα άλλα μέλη της ομάδας μου. Κ Λ Π Ζήτησε βοήθεια από τα άλλα μέλη της ομάδας του. Κ Λ Π Κ Λ Π Κ Λ Π
Βοήθησα τα άλλα μέλη της ομάδας μου. Κ Λ Π Βοήθησε τα άλλα μέλη της ομάδας του. Κ Λ Π Κ Λ Π Κ Λ Π
ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΗΣ Β΄ΤΑΞΗΣ

 

  1η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 3η ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Κεφάλαια 1-8 9-15 16-23 24-28 29-33 34-40 41-45 46-50 51-54
ΑΡΙΘΜΟΙ Εικόνα 1, 2, 3,
5, 6, 7
9, 10, 11 20, 22     36 41, 42,
43
, 44
46 54
ΑΡΙΘΜΟΙ & ΠΡΑΞΕΙΣ Εικόνα 1, 2,
3, 4,
5, 6,
7
9,
10,
11,
12,
15
17, 18,
19, 20,
21, 22,
23
24,
25,
26,
27,
28
29,
30,
32,
33,
31
34, 35,
36
, 37,
39, 40
41,
42,
43,
44,
45
46, 47,
48, 49,
50
53, 54
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
Χρόνος Εικόνα
    17, 18 27, 28, 32, 33 36, 37   47, 48 53, 54
Ευρώ 1, 11, 12 17, 20,
21, 23
24, 25,
26, 27
30 34, 35,
36, 37,
40
42,
44, 45
46, 49,
50
39, 40
53,
Μήκος 4, 7, 10,
15
23     40 42,
43,
45,
50 52
Μάζα           38, 39,
40
45
41
46, 50  
Επιφάνεια 1     24,
25,
26,
27, 28
29, 31 34, 41    
ΜΟΤΙΒΟ Εικόνα 1, 2,
3, 5,
6, 7,
8
9, 13,
14,
16, 17,
18, 19,
20, 22,
23
24,
25,
26,
27, 28
29,
30,
31, 33
  41,
43, 45
49, 50 51
54
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Εικόνα 1, 2,
3, 4,
5, 7, 8
9,
13,
14, 15
16, 18, 24,
25,
26,
27, 28
29, 31,   42, 43,
45
  51,
52
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Εικόνα 1, 2,
3, 4,
5, 6,
7, 8
9, 10,
11, 12,
13, 14,
15
16, 17,
18, 19,
20, 21,
22, 23
24,
25,
26,
27, 28
29, 30,
31, 32,
33,
34, 35,
36, 37,
38, 39,
40
40, 41,
42, 43,
44, 45
45, 46,
47, 48,
49,50
51,
52, 53,
54
 

Γνωστικές περιοχές

Εικόνα

A' Περίοδος

Ενότητα 1

 
1 Τι έμαθα στην Α' τάξη
Το σταυροδρόμι
 
2 Φτιάχνω αριθμούς μέχρι το 100 και τους συγκρίνω
Φτιάχνουμε πύργους
 
3 Λύνω προβλήματα με ζωγραφική και παιχνίδια
Το παγωτό
 
4 Μετρώ με εκατοστόμετρα
Στο κατάστημα υποδημάτων
 
5 Λύνω προβλήματα: Τα βήματα που ακολουθώ
Οι ζωγραφιές της τάξης
 
6 Βρίσκω την αξία των ψηφίων στους διψήφιους αριθμούς
Παιχνίδια με κάρτες
 
7 Βρίσκω το μισό και το ολόκληρο
Η μισή σοκολάτα
 
8 Ανακαλύπτω τη συμμετρία γύρω μου
Στο εργαστήρι ζωγραφικής
 
1o

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ Κεφάλαια 1-8

 

Ενότητα 2

 
9 Βρίσκω το μισό και το διπλάσιο στους αριθμούς 0-100
Τα δίδυμα
 
10 Φτιάχνω διψήφιους αριθμούς με προϋποθέσεις
Οι αριθμοί-στόχοι
 
11 Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ
Στο κυλικείο
 
12 Υπολογίζω τα ρέστα
Στην αγορά
 
13 Γνωρίζω καλύτερα τα γεωμετρικά στερεά
Τακτοποιούμε τα προϊόντα
 
14 Φτιάχνω γεωμετρικά σχήματα
Σχεδιάζουμε παρτέρια
 
15 Μετρώ ευθύγραμμα τμήματα
Φτιάχνουμε κορνίζες
 
2o

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ Κεφάλαια 9-15

 

Ενότητα 3

 
16 Γνωρίζω καλύτερα τα γεωμετρικά μοτίβα
Στο μουσείο
 
17 Υπολογίζω με πολλούς τρόπους μέχρι το 100. Εισαγωγή στην προπαίδεια. Η δανειστική βιβλιοθήκη  
18 Φτιάχνω διψήφιους αριθμούς με πρόσθεση ίδιων ή διαφορετικών αριθμώνΤο κρυφτό  
19 Γνωρίζω τα αριθμητικά μοτίβα. Εισαγωγή στην προπαίδεια
Στη σειρά
 
20 Ελέγχω, διορθώνω και συμπληρώνω προβλήματα
Η πρόσκληση
 
21 Λύνω σύνθετα προβλήματα (α)
Στο διάλειμμα
 
22 Αναλύω αριθμούς μέχρι το 100. Εισαγωγή στην προπαίδεια
Στο χωράφι
 
23 Υπολογίζω με πολλούς τρόπους: Το συμπλήρωμα του 100
Τα πακέτα
 
3o

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ Κεφάλαια 16-23

 
B' Περίοδος

Ενότητα 4

 
24 Βρίσκω την προπαίδεια του 10 και του 5
Το εργαστήρι κεραμικής
 
25 Βρίσκω την προπαίδεια του 2 και του 4
Το τσίρκο
 
26 Βρίσκω την προπαίδεια του 8
Ο φούρνος του κυρ Σταμάτη
 
27 Βρίσκω την προπαίδεια του 7
Το δωμάτιο του Κωνσταντίνου
 
28 Βρίσκω την προπαίδεια του 3 και του 6
Παιχνίδια και σπαζοκεφαλιές
 
4o

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ Κεφάλαια 24-28

 

Ενότητα 5

 
29 Βρίσκω την προπαίδεια του 9 και του 11
Κατασκευές
 
30 Μοιράζομαι δίκααι με τους φίλους μου
Παιχνίδι με μπίλιες
 
31 Καλύπτω επιφάνειες
Ο αργαλειός
 
32 Μετρώ το χρόνο που πέρασε
Τα γενέθλια
 
33 Γνωρίζω καλύτερα τις μονάδες μέτρησης χρόνου
Μέρα με τη μέρα
 
5o

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ Κεφάλαια 29-33

 
 

Ενότητα 6

 
34 Υπολογίζω ένα αποτέλεσμα κάνοντας κάθετη πρόσθεση με κρατούμενο
Έρευνα: Τι μου αρέσει πιο πολύ
 
35 Υπολογίζω ένα αποτέλεσμα κάνοντας κάθετη αφαίρεση με δανεικό (α)
Στο κατάστημα με τα κατοικίδια ζώα
 
36 Υπολογίζω ένα αποτέλεσμα και ελέγχω κάνοντας κάθετη αφαίρεση με δανεικό (β)
Η ταμειακή μηχανή
 
37 Λύνω σύνθετα προβλήματα (β)
Στην αυλή της γιαγιάς
 
38 Μετρώ το βάρος (α)
Η ζυγαριά
 
39 Μετρώ το βάρος: Το κιλό και το γραμμάριο (β)
Στη λαϊκή αγορά
 
40 Γνωρίζω τα χαρτονομίσματα 5, 10, 20, 50 και 100 ευρώ
Στο πανηγύρι
 
6o

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ Κεφάλαια 34-40

 
Γ' Περίοδος

Ενότητα 7

 
41 Γνωρίζω τους αριθμούς μέχρι το 1.000
Επίσκεψη στο ενυδρείο
 
42 Γνωρίζω το μέτρο
Στον παιδίατρο
 
43 Φτιάχνω τριψήφιους αριθμούς και τους συγκρίνω
Παιχνίδια με αριθμούς
 
44 Λύνω προβλήματα με μεγάλους αριθμούς
Το λεμονοδάσος
 
7o

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ Κεφάλαια 41-44

 

Ενότητα 8

 
45 Λύνω σύνθετα προβλήματα (γ)
Στα χειμαδιά
 
46 Λύνω προβλήματα: Στρατηγικές νοερών υπολογισμών (α)
Στην υπεραγορά
 
47 Διαβάζω το ρολόι: Η ώρα "ακριβώς"
Το ρολόι
 
48 Διαβάζω το ρολόι: Η ώρα "και μισή"
Το κουδούνι του σχολείου
 
49 Λύνω σύνθετα προβλήματα (δ): Η εκτίμηση στους υπολογισμούς
Στις εκπτώσεις
 
50 Λύνω προβλήματα: Στρατηγικές νοερών υπολογισμών (β)
Υγιεινή διατροφή
 
8o

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ Κεφάλαια 45-50

 

Ενότητα 9

 
51 Αναγνωρίζω τις κάθετες ευθείες
Ο χάρτης της γειτονιάς
 
52 Αναγνωρίζω τις παράλληλες ευθείες
Τα σήματα της τροχαίας
 
53 Λύνω και φτιάχνω σύνθετα προβλήματα (ε)
Στο λιμάνι
 
54 Αναγνωρίζω τους τετραψήφιους αριθμούς
Τα παλιά τετράδια και βιβλία
 
9o

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ Κεφάλαια 51-54

 

 

Εικόνα