Φυσική Αγωγή (Α και Β Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)

Φυσική Αγωγή  

Ένα στεφάνι αγριελιάς

Εικόνα

Ο Τρεχαλίτσας και η Κολυμπίτσα ονειρεύονταν την ημέρα που θα νικούσε ο αδερφός τους και θα τον στεφάνωναν οι υπεύθυνοι του αγώνα με τον κότινο. Ο κότινος ήταν το βραβείο της νίκης. Τον έφτιαχναν από τα κλαδιά της ιερής αγριελιάς η οποία βρισκόταν μπροστά στο ναό του Δία.

Τους νικητές, λοιπόν, τους στεφάνωναν με τον κότινο. Όλοι τους τιμούσαν και τους σέβονταν.

  Ιστορία του αθλητισμού

Όταν επέστρεφαν στην πόλη τους, γκρέμιζαν ένα μέρος των τειχών της για να περάσουν. Με αυτό τον τρόπο έδειχναν ότι με τέτοιους άντρες δε χρειάζεται η πόλη τους τα τείχη για προστασία από τους εχθρούς.
Όταν, λοιπόν, θα νικούσε ο Ιάσονας, θα επέστρεφαν μαζί στην πόλη τους κι ο πατέρας τους θα γκρέμιζε τα τείχη της πρώτος.   Βίντεο

κότινος Ο κότινος είναι το βραβείο της νίκης και η μεγαλύτερη τιμή για έναν αθλητή.

ερωτήσεις - απαντήσεις

α) Με τι στεφάνωναν τους νικητές;
Τους νικητές τους στεφάνωναν με τον κ _ _ _ _ _.

β) Από τι ήταν φτιαγμένος ο κότινος;
Ο κότινος ήταν φτιαγμένος από τα κλαδιά
της ιερής α _ _ _ _ _ _ _ _