Φυσική Αγωγή (Α και Β Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Φυσική Αγωγή  

Tα αγωνίσματα στην αρχαία εποχή

Ο Τρεχαλίτσας και η Κολυμπίτσα παρακολουθούσαν πολλούς αθλητικούς αγώνες και τους άρεσαν πάρα πολύ. Το αγαπημένο τους παιχνίδι ήταν να αναπαριστάνουν τα αγωνίσματα του πεντάθλου.

Εικόνα

Το πένταθλο είχε πέντε αγωνίσματα: 1. τρέξιμο, 2. ακόντιο, 3. άλμα, 4. δίσκος και 5. πάλη.

Φαντάζονταν, επίσης, ότι έχουν άλογα και άρματα και έπαιζαν αρματοδρομίες ή ιπποδρομίες.

  Ιστορία του αθλητισμού

Περνούσαν πάρα πολύ ωραία με τα παιχνίδια αυτά.

Εικόνα

ερωτήσεις - απαντήσεις

α) Πόσα αγωνίσματα είχε το πένταθλο;
Το πένταθλο είχε π _ _ _ _ αγωνίσματα

β) Ποια ήταν αυτά:
1. Τ _ _ _ _ _ _, 2. Α _ _ _ _ _ _, 3. Ά _ _ _,
4. Δ _
_ _ _ _, 5. Π _ _ _