Μαθηματικά (Α Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Mερικώς Εμπλουτισμένο)
 
 
1
1

Oι κάρτες με τα αγγεία

Η Ναταλία αγόρασε κάρτες από το μουσείο.
Χάρισε στο φίλο της τον Χρήστο 8 κάρτες
και της έμειναν αυτές που βλέπεις.
Πόσες αγόρασε συνολικά;

Εικόνα

Απάντηση:Η Ναταλία αγόρασε ... κάρτες από το μουσείο.

Συζητάμε στην τάξη τι δείχνουν αυτές οι κάρτες.

 
 
2

Η τάξη της Χριστίνας έχει 18 παιδιά.
Επτά από αυτά φορούν γυαλιά.
Πόσα παιδιά δε φορούν γυαλιά;

Εικόνα

Απάντηση:... παιδιά δε φορούν γυαλιά.

Φτιάχνουμε ένα παρόμοιο πρόβλημα για τη δική μας τάξη και το λύνουμε.
Η τάξη μας έχει ......... παιδιά.
........... από αυτά ......................................................
Πόσα παιδιά ............................................................ ;

Απάντηση:...................................................................

 
3

Σε κάθε φωλιά υπάρχουν 3 πουλάκια.
Στο δέντρο υπάρχουν 4 φωλιές.
Πόσα είναι όλα τα πουλάκια στο δέντρο;

Εικόνα