Μαθηματικά (Α Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Mερικώς Εμπλουτισμένο)
60


Βάρος – Λειτουργία ζυγαριάς

 
1
1

Διάφορες ζυγαριές.

Εικόνα

Ποιο είναι βαρύτερο;

Ζυγίζω τα διάφορα αντικείμενα και βρίσκω το πιο βαρύ.

Εικόνα


Τρία ίδια κουτιά είναι γεμάτα με άμμο, καφέ και βαμβάκι.
Αριθμώ τα κουτιά με τους αριθμούς 1, 2 και 3
ξεκινώντας από το βαρύτερο και προχωρώντας προς το ελαφρύτερο.

Εικόνα

 

 

 

 

Oι μαθητές έρχονται σε πρώτη επαφή με την έννοια του βάρους και τη μέτρησή του.

 
 
2
2

Παρατηρούμε τις εικόνες και συζητάμε.

Εικόνα

  • Η αρκούδα είναι βαρύτερη από σένα;

  • Το αρκουδάκι ζυγίζει όσο και η μεγάλη αρκούδα;

  • O ελέφαντας είναι ελαφρύτερος από την αρκούδα;

  • Το ελεφαντάκι ζυγίζει όσο ο μεγάλος ελέφαντας;

  • Ποια άλλα ζώα με μεγάλο βάρος γνωρίζεις;

 

 

 
3

Βάζω σε κύκλο τα πράγματα που νομίζω
ότι είναι πιο ελαφρά από ένα βιβλίο.

Εικόνα