Μαθηματικά (Α Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Mερικώς Εμπλουτισμένο)
56


Eισαγωγή στη συμμετρία

 
1

 

Oι στάμπες και ο καθρέφτης

Εικόνα

Φτιάχνω στάμπες. Τι παρατηρώ;

Εικόνα

Συμπληρώνω τα χρώματα στις στάμπες.

 

Εικόνα

 

 

 
 
2

Yπολογίζω και γράφω τα αποτελέσματα των αφαιρέσεων.

Εικόνα

 

 
3

Παρατηρώ τις εικόνες και
βάζω σε κύκλο τις συμμετρικές.

Εικόνα

 

 

 

 
4

Ζωγραφίζω τα λιγότερα νομίσματα που θα
χρειαστώ για να αγοράσω τα αντικείμενα.

Παρατηρώ αυτό το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Oι μπάλες είναι χρωματισμένες συμμετρικά;

Εικόνα

Χρωματίζω τις μπάλες συμμετρικά.

Εικόνα

 

2. Θέτουμε στους μαθητές αφαιρέσεις στις οποίες ο αφαιρετέος είναι μεγάλος αριθμός, ενώ παράλληλα
προσφέρονται για επίλυση με πρόσθεση προς τα επάνω (π.χ. 15 – 9, 13 – 8 κ.λπ.).