Μαθηματικά (Α Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Mερικώς Εμπλουτισμένο)
55

Πρόσθεση και αφαίρεση διψήφιων αριθμών (Ι)

 
1
1

 

Το ποδήλατο

Εικόνα

Εικόνα

Ο Θάλης έχει ..€

Εικόνα

Η Ίλντα έχει ...€

Εικόνα

Ο μπάμπης έχει ...€

 

  • Ποιο παιδί μπορεί να αγοράσει το ποδήλατο; ...........................

  • Πόσα χρήματα χρειάζεται ακόμη ο Θαλής για να αγοράσει το ποδήλατο; ...........................

  • Πόσα χρήματα χρειάζεται ακόμη ο Μπάμπης για να αγοράσει το ποδήλατο; ...........................

 

 

 

 
 
2

Yπολογίζω και γράφω τα αποτελέσματα των πράξεων.

Εικόνα

 

 
3

Ζωγραφίζω τα λιγότερα νομίσματα που θα
χρειαστώ για να αγοράσω τα αντικείμενα.

Εικόνα Εικόνα
Εικόνα Εικόνα

 

 

 

Μικροπείραμα μικροπείραμα

Μικροπείραμα μικροπείραμα

Μικροπείραμα μικροπείραμα

 
4

Ζωγραφίζω τα λιγότερα νομίσματα που θα
χρειαστώ για να αγοράσω τα αντικείμενα.

60 + 10 = . . . 43 + 20 = . . . 67 - 20 = . . .
40 + 20 = . . . 52 - 30 = . . 40 + . . . = 70
60 - 30 = . . . 35 + 40 = . . . 30 + 60 = . . .
70 - 40 = . . . 58 - 30 = . . . 20 + 70 = . . .

2. Προτείνουμε στους μαθητές προσθέσεις με αριθμούς που περιέχουν μόνο δεκάδες (π.χ. 20 + 20, 30 + 20 κ.λπ.).