Μαθηματικά (Α Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Mερικώς Εμπλουτισμένο)
53


Εισαγωγή στον πολλαπλασιασμό

 
1
1

 

Μετράμε μάτια, αυτιά και δάχτυλα

Μετράμε τα δάχτυλα

Εικόνα

Yπολογίζω με πεντάδες και συμπληρώνω τους αριθμούς.

1 χέρι

Εικόνα

             2 χέρια

Εικόνα+Εικόνα= Εικόνα

                       3 χέρια

Εικόνα +Εικόνα + Εικόνα = Εικόνα

                                      4 χέρια

Εικόνα +Εικόνα + Εικόνα + Εικόνα = Εικόνα

 

1 φορά το 5 =Εικόνα

 

2 φορές το 5 = Εικόνα

 

3 φορές το 5 = Εικόνα

 

4 φορές το 5 =Εικόνα

 


Εικόνα

Υπολογίζω με δεκάδες

3 φορές το 10: 10 + 10 + 10 = 30

2 φορές το 10: 10+....................

4 φορές το 10: ..........................

5 φορές το 10:...........................

 

 

 

 
 
2

Mετρώ ανά 10 μέχρι το 100 και ανά 5 μέχρι το 50.

Εικόνα

 

 
3

Μετρώ τα κεράσια.

Εικόνα

 

 

 
4

Μετρώ ανά 2.

Εικόνα

2 φορές το 2

 

2 + 2 = 4

3 φορές το 2

 

2 + 2 + 2 = ..............

4 φορές το 2

 

................................

5 φορές το 2

 

................................

6 φορές το 2

 

.................................

 

2. Oι μαθητές μετράνε προφορικά ανά 10 μέχρι το 100 και ανά 5 μέχρι το 50.