Μαθηματικά (Α Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Mερικώς Εμπλουτισμένο)
 

 

Eνότητα 8η:

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 70 – ΠΡΑΞΕΙΣ – ΜΕΤΡΗΣΗ – ΣYΜΜΕΤΡΙΑ

52 Κεφάλαιο 52o:
Οι αριθμοί μέχρι το 70
53 Κεφάλαιο 53ο:
Εισαγωγή στον πολλαπλασιασμό
54 Κεφάλαιο 54ο:
Μέτρηση μεγεθών
55 Κεφάλαιο 55ο:
Πρόσθεση και αφαίρεση διψήφιων αριθμών
56 Κεφάλαιο 56ο:
Εισαγωγή στη συμμετρία
57 Κεφάλαιο 57ο:
Επαναληπτικό μάθημα

 

 

 

 

Στο Κεφάλαιο 52, προκειμένου να εξοικειωθούμε με τους αριθμούς μέχρι το 70, θα παίξουμε ένα παιχνίδι που λέγεται «μετρητής των χιλιομέτρων». Στο επόμενο κεφάλαιο θα δούμε προβλήματα από την καθημερινή ζωή, στα οποία παρουσιάζονται οργανωμένες ομάδες όπως είναι τα μέλη του σώματος, και θα παρουσιάσουμε μια νέα πράξη που λέγεται «πολλαπλασιασμός». Στο Κεφάλαιο 54 θα ασκηθούμε στις μετρήσεις. Στη συνέχεια στο Κεφάλαιο 55 θα ασχοληθούμε με προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης με δεκάδες χρησιμοποιώντας τα νομίσματα και τα χαρτονομίσματα του ΕYΡΩ. Κατόπιν στο Κεφάλαιο 56 κάνοντας στάμπες με διπλώσεις και με τον καθρέφτη θα εισάγουμε μια καινούρια έννοια: τη συμμετρία.

Εικόνα

52


Oι αριθμοί μέχρι το 70

 
1
1

 

Εικόνα O μετρητής των χιλιομέτρων

O μετρητής γυρίζει ανά ένα χιλιόμετρο. Βρίσκω και συμπληρώνω τους αριθμούς.
Ποια κυκλάκια θα γυρίσω;

Εικόνα

Γυρίζω μόνο το αριστερό κυκλάκι, ώστε να ανεβαίνει ανά έναν αριθμό. Βρίσκω και συμπληρώνω τους αριθμούς που θα σχηματιστούν.

Εικόνα

 

 
2

Εικόνα Εικόνα  
  Εικόνα Εικόνα

 

Ασκούμε τους μαθητές στη χρήση των αριθμών μέχρι το 70.

 
 
3

Βρίσκω τον προηγούμενο και τον επόμενο αριθμό.

Εικόνα

 

 
4

Γράφω τους αριθμούς με λέξεις.

Εικόνα

 

 

 
5

Γράφω τους αριθμούς, όπως φαίνεται στο παράδειγμα.

Εικόνα

3. Η δασκάλα λέει έναν αριθμό από το 50 μέχρι το 70
και οι μαθητές βρίσκουν τον προηγούμενο και τον επόμενο αριθμό.