Μαθηματικά (Α Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Mερικώς Εμπλουτισμένο)
 
 
1

Κάποιες καραμέλες είναι μέσα και κάποιες έξω από το κουτί.

Εικόνα

 
 
 
2

Yπολογίζω και γράφω το αποτέλεσμα των προσθέσεων.

Εικόνα

 

 
3

Yπολογίζω και συμπληρώνω τους αριθμούς που λείπουν.

Εικόνα

 


 
4

Σχεδιάζω δίπλα την ίδια εικόνα.

Εικόνα

 


 
5

Συνεχίζω το χρωμάτισμα με τον ίδιο τρόπο.

Εικόνα

 


2. Προτείνουμε αθροίσματα της μορφής ν+5 ή 5+ν, όπου ν οι αριθμοί 6, 7 ή 8. Προτείνουμε επίσης αθροίσματα που είναι τα μεγάλα διπλά (δηλαδή 6+6, 7+7 κ.λπ.).