Μαθηματικά (Α Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Mερικώς Εμπλουτισμένο)
 
 
1

 

Το μαγικό τετράγωνο

Εικόνα Στο τετράγωνο αυτό
υπάρχει κάτι το μαγικό.
Προσθέτω τους τρεις
αριθμούς οριζοντίως,
καθέτως και διαγωνίως.
Τι παρατηρώ;
 
 
2

 

O χώρος στάθμευσης

Στο χώρο στάθμευσης μιας πολυκατοικίας υπήρχαν 5 αυτοκίνητα.
Το μεσημέρι ήρθαν και στάθμευσαν άλλα 6.
Το βράδυ έφυγαν τα 3.
Πόσα αυτοκίνητα έμειναν στο χώρο στάθμευσης;

Εικόνα

 

 
 
 
3

Έχω στην τσέπη μου 15 λεπτά. Αν το ένα νόμισμα είναι των 10 λεπτών,
τα υπόλοιπα νομίσματα τι μπορεί να είναι;
Βρίσκω διάφορους συνδυασμούς με τα νομίσματα.
Ζωγραφίζω τα νομίσματα.

Εικόνα

 

 
4

Παρατηρώ τις εικόνες.
Διατυπώνω δικά μου προβλήματα.

Εικόνα Εικόνα Εικόνα