Μαθηματικά (Α Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Mερικώς Εμπλουτισμένο)
49

Πρόσθεση και αφαίρεση –
Διψήφιοι και μονοψήφιοι αριθμοί

 
1

 

Μαντεύω τον αριθμό

Εικόνα

Γράφω τον αριθμό και την πράξη.

. . . - . . . = . . .

 

 
 
2

 

Βρίσκω πάντα τον αριθμό 8

Εικόνα

Γράφω τον αριθμό και τις πράξεις.

. . . - . . . = . . . . . . - 2 = 8

 

 

 

Oι μαθητές ασκούνται στην εκτέλεση προσθέσεων και αφαιρέσεων νοερά
με τη στρατηγική της «επιστροφής στην πεντάδα».

 
 
3

Βρίσκω και γράφω τον αριθμό.

Εικόνα

 

 
4

Αφαίρεση με πρόσθεση προς τα επάνω.

Μέσα σε μια κασετίνα έχω 13 κηρομπογιές. Αν βγάλω τις 9, πόσες κηρομπογιές θα μείνουν μέσα στην κασετίνα; Εικόνα

Yπολογίζω την αφαίρεση 13 – 9.


Εικόνα

9 + 1 = 10

10 + 3 = 3

Άρα 13 - 9 = . . .

 
5

Yπολογίζω τις προσθέσεις και τις αφαιρέσεις με τα διπλά.

Εικόνα

 

3. Προτείνουμε έναν διψήφιο αριθμό αναφέροντας τον αριθμό των μονάδων και των δεκάδων του (π.χ.
«ποιος είναι ο αριθμός που έχει 6 μονάδες και 2 δεκάδες»). Oι μαθητές βρίσκουν και γράφουν τον αριθμό.