Μαθηματικά (Α Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Mερικώς Εμπλουτισμένο)
48

Yπολογισμοί –
Επιστροφή στην πεντάδα

 
1

 

Σχηματίζω αριθμούς με τα δάχτυλα
Πόσα είναι όλα τα δάχτυλα κάθε φορά;

Εικόνα

5 + . . . = . . .

Εικόνα

. . . + . . . = . . .

Εικόνα

. . . + . . . = . . .

 


Σχηματίζω αριθμούς με το αριθμητήριο
Πόσες είναι οι χάντρες σε κάθε αριθμητήριο;

Εικόνα Εικόνα Εικόνα

Εικόνα Εικόνα Εικόνα

 

Oι μαθητές ασκούνται στη διαδικασία υπολογισμού του αθροίσματος
με τη στρατηγική της «επιστροφής στην πεντάδα».

 
 
2

Yπολογίζω και γράφω το άθροισμα.

Εικόνα

 

 
3

Η Μαρία έχει 6 καραμέλες. Η μητέρα της της δίνει ακόμα 5.
Πόσες είναι όλες μαζί οι καραμέλες της Μαρίας;

O Πυθαγόρας μετρά για
να βρει το άθροισμα 6 + 5.

Εικόνα

6 + 5 = . . .

Η Yπατία τοποθετεί τις καραμέλες με τη διάταξη που έχουν οι κουκκίδες στο ζάρι και υπολογίζει.

Εικόνα

6 + 5 = 5 + 1 + 5

6 + 5 = . . .


Yπολογίζω όπως η Yπατία τα παρακάτω αθροίσματα.

Εικόνα Εικόνα

 

2. Η δασκάλα προτείνει αθροίσματα της μορφής 5+ν ή ν+5 με τιμή μικρότερη ή ίση του 10.
Oι μαθητές βρίσκουν τα αθροίσματα και τα γράφουν με σύμβολα μέσα στα πλαίσια..