Μαθηματικά (Α Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Mερικώς Εμπλουτισμένο)
47
H πρόσθεση και η αφαίρεση ως αντίστροφες πράξεις – Η υπέρβαση της δεκάδας
 
1

 

Τα μυρμήγκια

Μέσα στη φωλιά υπάρχουν 9 μυρμήγκια.
Αν μπουν ακόμα 6, πόσα θα είναι όλα;

Εικόνα


Αν τα 6 μυρμήγκια που μπήκαν μέσα στη φωλιά βγουν
ξανά έξω, πόσα θα μείνουν μέσα στη φωλιά;

Εικόνα

Oι μαθητές ασκούνται στην εκτέλεση προσθέσεων και αφαιρέσεων με τη μέθοδο της υπέρβασης της
δεκάδας καθώς επίσης στην αντιμετώπιση της πρόσθεσης και της αφαίρεσης ως αντίστροφων πράξεων.

 

 
 
2

Yπολογίζω και γράφω τις προσθέσεις και τις αφαιρέσεις.

Εικόνα

 

 
3

O Ανέστης είχε μέσα στο κουτί 14 μπισκότα.
Έφαγε τα 5. Πόσα μπισκότα τού έμειναν;

Εικόνα

 

 
4

Υπολογίζω και συμπληρώνω τους αριθμούς που λείπουν

Εικόνα

2. Προτείνουμε στους μαθητές προσθέσεις και αφαιρέσεις. Oι προσθέσεις είναι της μορφής 10+ν
(π.χ. 10 + 3, 10 + 7 κ.λπ.) και αντιστοίχως οι αφαιρέσεις της μορφής 1ν–ν (π.χ. 14 – 4, 16 – 6 κ.λπ.).