Μαθηματικά (Α Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Mερικώς Εμπλουτισμένο)
46

Προσθέσεις και αφαιρέσεις διψήφιων
και μονοψήφιων αριθμών

 
1

 

Παίζουμε το «Φιδάκι»

Κανόνες του παιχνιδιού
Χρειάζεται ένα ζάρι στο οποίο οι πλευρές με τους αριθμούς 4, 5 και 6 θα έχουν κόκκινο χρώμα ενώ οι πλευρές με τους αριθμούς 1, 2 και 3 θα έχουν μπλε χρώμα. O αριθμός από τον οποίο ξεκινάμε είναι το 12. Κάθε παίκτης με τη σειρά ρίχνει το ζάρι. Όταν το ζάρι δείχνει μια κόκκινη πλευρά, προχωρούμε μπροστά τόσες θέσεις όσες δείχνει το ζάρι. Όταν το ζάρι δείχνει μια μπλε πλευρά, πηγαίνουμε πίσω τόσες θέσεις όσες δείχνει το ζάρι. Νικητής θα είναι αυτός που θα φτάσει πρώτος στο 30.
 

Εικόνα

Συμπληρώνω τα στοιχεία που λείπουν στους παρακάτω πίνακες.

  Αριθμός απο τον
οποίο ξεκινάμε
Ζάρι Αριθμός στον
οποίο φτάνουμε
Μαρία 12 4  
Νίκος 12 3  
Χάρης 12 6  
  Αριθμός απο τον
οποίο ξεκινάμε
Ζάρι Αριθμός στον
οποίο φτάνουμε
Μαρία 22 5  
Νίκος 18 3  
Χάρης 14 6  

 

Oι μαθητές ασκούνται στην εκτέλεση πρόσθεσης διψήφιου με μονοψήφιο
αριθμό και αφαίρεσης μονοψήφιου από διψήφιο αριθμό χωρίς κρατούμενο.

 

 
 
2

Yπολογίζω και γράφω τα αθροίσματα και τις διαφορές.

Εικόνα

 

 
3

Λύνουμε τα προβλήματα και συζητάμε.

Μέσα στο καλάθι υπάρχουν 14 μήλα.
Αν βάλω ακόμη 3 μήλα, πόσα θα είναι τα μήλα μέσα στο καλάθι;

Εικόνα


O Γιώργος είχε 17 αυτοκινητάκια. Χάρισε 3 αυτοκινητάκια
στους φίλους του. Πόσα αυτοκινητάκια έχει τώρα;

Εικόνα

Μικροπείραμα μικροπείραμα

 
4

Yπολογίζω και συμπληρώνω το αποτέλεσμα.

5 + 2 = . . . 2 + 2 = . . . 6 + 3 = . . .
15 + 2 = . . . 12 + 2 = . . 16 + 3 = . . .
4 - 2 = . . . 8 - 4 = . . . 9 - 5 = . . .
14 - 2 = . . . 18 - 4 = . . . 19 - 5 = . . .
2 + 6 = . . . 4 + 5 = . . . 2 + 7 = . . .
12 + 6 = . . . 14 + 5 = . . . 12 + 7 = . . .

2. Η δασκάλα προτείνει προσθέσεις και αφαιρέσεις μονοψήφιων αριθμών, το αποτέλεσμα των οποίων δεν ξεπερνά το 10 (π.χ. 4 + 3, 7 – 2 κ.λπ.). Oι μαθητές υπολογίζουν και γράφουν την πράξη μέσα στο πλαίσιο.