Μαθηματικά (Α Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Mερικώς Εμπλουτισμένο)
 

 

Eνότητα 7η:

ΧΑΡΑΞΕΙΣ KAI ΠΑΖΛ – ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ – Η YΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΚΑΔΑΣ

45 Κεφάλαιο 45o:
Χαράξεις, παζλ και μωσαϊκά
46 Κεφάλαιο 46ο:
Προσθέσεις και αφαιρέσεις διψήφιων και μονοψήφιων αριθμών
47 Κεφάλαιο 47ο:
Η πρόσθεση και η αφαίρεση ως αντίστροφες πράξεις – Η υπέρβαση της δεκάδας
48 Κεφάλαιο 48ο:
Yπολογισμοί – Επιστροφή στην πεντάδα
49 Κεφάλαιο 49ο:
Πρόσθεση και αφαίρεση – Διψήφιοι και μονοψήφιοι αριθμοί
50 Κεφάλαιο 50ο:
Προβλήματα
51 Κεφάλαιο 51ο:
Επαναληπτικό μάθημα

 

 

 

 

Αρχικά, στη γεωμετρία θα ασχοληθούμε με τη σύνθεση παζλ βασιζόμενων στο παιχνίδι τάγκραμ, προκειμένου να ασκηθούμε στην ανάλυση και τη σύνθεση των σχημάτων. Στο Κεφάλαιο 46 στην τάξη θα παίξουμε το παιχνίδι «Φιδάκι», για να ασκηθούμε στην πρόσθεση διψήφιου με μονοψήφιο αριθμό και στην αφαίρεση μονοψήφιου από διψήφιο αριθμό. Στα επόμενα κεφάλαια τόσο με τη βοήθεια εποπτικού υλικού (αριθμητήριο και βάσεις) όσο και χωρίς αυτό θα εκτελέσουμε πολλές προσθέσεις και αφαιρέσεις εφαρμόζοντας τη μέθοδο της υπέρβασης της δεκάδας, τη μέθοδο της επιστροφής στην πεντάδα καθώς και άλλες μεθόδους.

Εικόνα

45


Χαράξεις, παζλ και μωσαϊκά

 
1

 

Το τάγκραμ

Κατασκευάζω το τάγκραμ.

Εικόνα

Με τα κομμάτια του τάγκραμ συνθέτω τα παρακάτω σχήματα.

Εικόνα

 

Oι μαθητές ασκούνται στις χαράξεις καθώς επίσης στην ανάλυση
και τη σύνθεση των σχημάτων με παζλ και μωσαϊκά.

 

 
 
2

Oι γραμμές της πρόσθεσης.

Εικόνα

Ενώνω με το χάρακα έναν αριθμό από την πρώτη γραμμή
με έναν άλλο από την τρίτη.
Τι παρατηρώ;

 

 
3

Συνεχίζω το χρωματισμό με τον ίδιο τρόπο.
Παρατηρώ τα σχήματα που εμφανίζονται στο πλακόστρωτο.

Εικόνα