Μαθηματικά (Α Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Mερικώς Εμπλουτισμένο)
41


O χρόνος

 
1

Το ημερολόγιο

Παρατηρώ και συμπληρώνω τις ελλιπείς καρτέλες του ημερολογίου.

Εικόνα

Παρατηρούμε τις εικόνες και συζητάμε.

Εικόνα

Oι μαθητές ασκούνται στην έννοια του χρόνου.

 

 
 
2

Oι εποχές

Εικόνα

Άνοιξη

Εικόνα

Καλοκαίρι

Εικόνα

Φθινόπωρο

Εικόνα

Χειμώνας

  • Ποια εποχή είναι τα γενέθλιά σου; ..........................................................................................................

  • Ποια εποχή είναι τα Χριστούγεννα; ..........................................................................................................

  • Ποια εποχή είναι η γιορτή της Πρωτομαγιάς; ..........................................................................................

  • Ποια εποχή κλείνουν τα σχολεία; ............................................................................................................

 

 
3

Oι ημέρες της εβδομάδας

Εικόνα

  • Στις 6 του μήνα είναι ημέρα ..........................................................................................................

  • Στις 10 του μήνα είναι ημέρα .........................................................................................................

  • Στις 8 του μήνα είναι ημέρα ..........................................................................................................

  • Στις 11 του μήνα είναι ημέρα ..........................................................................................................