Μαθηματικά (Α Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Mερικώς Εμπλουτισμένο)
 

 

Eνότητα 6η:

MONAΔEΣ KAI ΔEKAΔEΣ – ΓEΩMETPIKA ΣXHMATA – XPONOΣ

39 Κεφάλαιο 39o:
Μονάδες και δεκάδες (ΙΙ)
40 Κεφάλαιο 40ο:
Γεωμετρικά σχήματα
41 Κεφάλαιο 41ο:
Ο χρόνος
42 Κεφάλαιο 42ο:
Προσθέσεις με υπέρβαση της δεκάδας
43 Κεφάλαιο 43ο:
Επαναληπτικό μάθημα
44 Κεφάλαιο 44ο:
Κριτήριο Aξιολόγησης

 

 

 

 

Μέσα από το παιχνίδι «O ταμίας» και τις ανταλλαγές νομισμάτων στο Κεφάλαιο 39 θα εξετάσουμε και πάλι τις μονάδες και τις δεκάδες. Στο Κεφάλαιο 40 θα εξετάσουμε τα σχήματα και θα συνθέσουμε εικόνες προσώπων που είναι σχεδιασμένες με γεωμετρικά σχήματα. Σχετικά με την έννοια του χρόνου στο Κεφάλαιο 41 θα βάλουμε σε χρονολογική σειρά φωτογραφίες που παρουσιάζουν γεγονότα από την καθημερινή ζωή, θα διαβάσουμε ημερολόγια και θα μάθουμε να λέμε στη σειρά τις ημέρες της εβδομάδας. Τέλος, στο Κεφάλαιο 42 θα ασκηθούμε σε προσθέσεις με τη μέθοδο της υπέρβασης της δεκάδας.

ΕικόναΕικόνα

Εικόνα

39


Μονάδες και δεκάδες (II)

 
1

O ταμίας

Ανταλλάσσω τα νομίσματα του 1 ΕYΡΩ
με νομίσματα ίσης αξίας και όσο το δυνατόν μεγαλύτερης αξίας.

Εικόνα Βάζω σε κύκλο τα νομίσματα που χρειάζονται για να σχηματιστεί το ίδιο ποσό με τα διπλανά νομίσματα του 1 ΕYΡΩ.

Εικόνα

Πόσα είναι όλα τα ΕYΡΩ; ......Εικόνα

Εικόνα

Εικόνα

Πόσα είναι όλα τα ΕYΡΩ; ......Εικόνα

Εικόνα

Συνεχίζουμε την εξάσκηση των μαθητών στο δεκαδικό σύστημα αρίθμησης με τα νομίσματα και τους άβακες.

 

 
 
2

Yπολογίζω το άθροισμα των δεκάδων και των μονάδων ενός αριθμού.

Εικόνα

 

 
3

Γράφω τους αριθμούς, όπως φαίνεται στο παράδειγμα.

Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα

 

 

Μικροπείραμα μικροπείραμα

 
4

Γράφω τους αριθμούς, όπως φαίνεται στο παράδειγμα.

Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα

2. Προτείνουμε αθροίσματα της μορφής 10+ν, 20+ν κ.λπ., όπου ν ένας μονοψήφιος αριθμός.