Μαθηματικά (Α Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Mερικώς Εμπλουτισμένο)
 
 
1

Κινούμαι με προσοχή για να μη με φάει ο Πάκμαν.

 

Εικόνα

 

  • Απoφεύγω τον Πάκμαν; Συμπληρώνω τη διαδρομή.
    Εικόνα

  • Κερδίζω ή χάνω;
    Εικόνα

 
2

Βάζω σε κύκλο τα νομίσματα που χρειάζονται για να αγοράσω το παιχνίδι.

Εικόνα

 

 

 
 
3

Βρίσκω και γράφω τον αριθμό.

Εικόνα

 
4

Γράφω τους αριθμούς με λέξεις και συμπληρώνω τα αθροίσματα.

23 ...είκοσι τρία................. = 20 + 3

12 .................................... = ..................

46 .................................... = ..................

11 .................................... = ..................

50 .................................... = ..................

 

 

 
5

Σχηματίζω τους αριθμούς στους άβακες.

 

Εικόνα

10 + 10 + 4

Εικόνα

30 + 3

Εικόνα

10 +10 + 10

Εικόνα

50 + 3

 

 

3. Η δασκάλα λέει προφορικά στους μαθητές τις δεκάδες και τις μονάδες ενός αριθμού και οι μαθητές βρίσκουν ποιος είναι ο αριθμός και τον γράφουν στο πλαίσιο.