Μαθηματικά (Α Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Mερικώς Εμπλουτισμένο)
 
 
1
1

Κάνω ερωτήσεις

Συνδέω τις ερωτήσεις με τις εικόνες.

Εικόνα

Απαντώ στις ερωτήσεις.

 

  • Πόσα βιβλία μεταφέρει ο Βαγγέλης; .............................................................................................

  • Ποια μέρα δείχνει το ημερολόγιο; ................................................................................................

  • Ποιος έχει τις περισσότερες μπίλιες; .............................................................................................

Μαζί με τους συμμαθητές μου βρίσκω και άλλες ερωτήσεις.

 

 
 
2
Εικόνα

Θέλουμε να βάλουμε μέσα στα κυκλικά πλαίσια τους αριθμούς 1, 2, 3 και 4. Σε κάθε μικρό κύκλο βάζουμε έναν διαφορετικό αριθμό. Τοποθετούμε τους αριθμούς με τέτοιον τρόπο ώστε, όταν προσθέτουμε κάθετα, οριζόντια και κυκλικά, να βρίσκουμε το άθροισμα 10.

 
3

Εικόνα

Η Έλλη έχει ...... λεπτά.

O Μπάμπης έχει ...... λεπτά.

Η Μαρία έχει ...... λεπτά.

Εικόνα Εικόνα

 

  • Ποιος μπορεί να αγοράσει το μπαλόνι; ...................................................................................................

  • Πόσα λεπτά έχουν ο Mπάμπης και η Έλλη μαζί; .....................................................................................

  • Πόσα ρέστα θα πάρει η Mαρία; ...............................................................................................................

  • Πόσα λεπτά χρειάζεται ακόμη η Έλλη, για να αγοράσει το μπαλόνι; .......................................................