Μαθηματικά (Α Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Mερικώς Εμπλουτισμένο)
36


Kίνηση σε τετραγωνισμένο χαρτί

 
1

Στο θέατρο

Συζητούμε για τον τρόπο με τον οποίο καθόμαστε στο θέατρο.

Εικόνα

 

1. Xρωματίζω τις θέσεις που δείχνει το εισιτήριο

Εικόνα

ΣΚΗΝΗ

Εικόνα

2. Eπιλέγω μια θέση στο διπλανό σχέδιο και γράφω τους αντίστοιχους αριθμούς στο εισιτήριο.

Εικόνα

 

 

Oι μαθητές ασκούνται στην απόκτηση της ικανότητας να προσδιορίζουν τις θέσεις
και να κινούνται σε τετραγωνισμένο χαρτί.

 

 
 
2

Eντοπίζω και περιγράφω τις θέσεις των ζώων.

Εικόνα

 

 
3

Σχεδιάζω δεξιά τα ίδια αντικείμενα και στις ίδιες θέσεις.

Εικόνα

 

 

 

 

 
4

Bρίσκω και συμπληρώνω τον αριθμό των βημάτων.

 

Εικόνα προς τα επάνω Εικόνα
Εικόνα προς τα δεξιά
Εικόνα προς τα επάνω
Εικόνα προς τα αριστερά
Εικόνα προς τα κάτω