Μαθηματικά (Α Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Mερικώς Εμπλουτισμένο)
35


Αθροίσματα με πολλούς όρους

 
1

O αριθμός-στόχος

Για να κερδίσει κάποιος, πρέπει να σχηματίσει τον αριθμό 10 διαλέγοντας τρεις κάρτες.

Εικόνα

 

 

 

Oι μαθητές ασκούνται στον υπολογισμό αθροισμάτων με περισσότερους από δύο όρους.

 

 
 
2

Yπολογίζω αθροίσματα με τρεις προσθετέους.

Εικόνα

 

 
3

Σε αυτό το παιχνίδι κέρδισαν και τα τρία παιδιά.
Βρίσκω ποια ήταν η τρίτη κάρτα και συμπληρώνω τις ισότητες.

 

Εικόνα

5 + 2 + . . . = 10

Εικόνα

3 + 2 + . . . = . . .

Εικόνα

. . . + . . . + . . . = . . .

 

 

 

 
4

Συμπληρώνω τις τρεις κάρτες, για να έχω άθροισμα ίσο με 9.

 

Εικόνα

 

2. Προτείνουμε αθροίσματα μέχρι το 10 με τρεις προσθετέους, από τους οποίους ο πρώτος προσθετέος είναι μεγάλος αριθμός και οι δύο υπόλοιποι είναι το 1 ή το 2 (π.χ. 5 + 1 + 1 κ.λπ.).