Μαθηματικά (Α Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Mερικώς Εμπλουτισμένο)
 
 
1

Σχεδιάζω διάφορες γραμμές για να διακοσμήσω την κορνίζα.

Εικόνα

 
2

Γράφω μια πράξη σύμφωνα με κάθε εικόνα.

Εικόνα

 
 
3

Υπολογίζω τις αφαιρέσεις.

Εικόνα

 
4

Συμπληρώνω τα μοτίβα.

Εικόνα


Εικόνα

 
5

Όλες οι καραμέλες είναι 10.
Γράφω πόσες καραμέλες είναι μέσα στο κουτί.

Εικόνα

3. Προτείνουμε αφαιρέσεις στις οποίες ο αφαιρετέος είναι μεγάλος αριθμός (π.χ. 9 – 7, 8 – 5 κ.λπ.).