Μαθηματικά (Α Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Mερικώς Εμπλουτισμένο)
31

Το συμπλήρωμα
 
1

Yπολογίζουμε πόσα παιδιά κρύβονται

Στην αρχή όλα τα παιδιά ήταν 10. Κάποια κρύφτηκαν.

Εικόνα


 

Στην αρχή όλα τα παιδιά ήταν 9. Κάποια κρύφτηκαν.

Εικόνα

 


Στην αρχή όλα τα παιδιά ήταν 10. Κάποια κρύφτηκαν.

Εικόνα

Oι μαθητές εξασκούνται στο συμπλήρωμα των αριθμών
μέχρι το 10 καθώς και στην ανάλυση του 10 σε άθροισμα δύο αριθμών.

 
 
2

Yπολογίζω αθροίσματα μέχρι το 10.

Εικόνα

 
3

Συμπληρώνω τους αριθμούς που λείπουν.

Εικόνα

Όλα μαζί είναι 6.

Εικόνα

Όλα μαζί είναι 7.

Εικόνα

Όλα μαζί είναι 8.

Εικόνα

Όλα μαζί είναι 9.

Εικόνα

Όλα μαζί είναι 10.

Εικόνα

Όλα μαζί είναι 10.

 
3

Yπολογίζω το αποτέλεσμα. Αν δυσκολεύομαι, σχεδιάζω τα ζάρια.

Εικόνα

2. Η δασκάλα προτείνει αθροίσματα μέχρι το 10. Oι μαθητές τα γράφουν με τη χρήση συμβόλων μέσα στα πλαίσια.