Μαθηματικά (Α Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Mερικώς Εμπλουτισμένο)
29

Διάκριση των συμβόλων (+) και (–)
 
1

Η ΚΑΤΣΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΤΣΙΚΑΚΙΑ

Εικόνα

 


Γράφω τις πράξεις που αντιστοιχούν στις προτάσεις.

Εικόνα

 

 

 

Oι μαθητές εξασκούνται περαιτέρω στην πράξη της αφαίρεσης.
Ασκούνται στην ικανότητα να διακρίνουν τα σύμβολα της πρόσθεσης και της αφαίρεσης.

 

 
 
2

Yπολογίζω τις αφαιρέσεις.

Εικόνα

 
3

Διηγούμαι ένα πρόβλημα για τα κατσικάκια που αντιστοιχεί στις παρακάτω πράξεις.

Εικόνα

 
3

Γράφω τις προσθέσεις μέσα στο πράσινο βαγόνι
και τις αφαιρέσεις μέσα στο κόκκινο. Yπολογίζω τα αποτελέσματα.

Γράφω τις προσθέσεις μέσα στο πράσινο βαγόνι

2. Προτείνουμε αφαιρέσεις με αφαιρετέο μικρό αριθμό.