Μαθηματικά (Α Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Mερικώς Εμπλουτισμένο)
26

Xάραξη γραμμών
 
1

Xαράζω γραμμές

Εικόνα

 

Oι μαθητές ασκούνται στη δεξιότητα χάραξης γραμμών.

 

 
 
2

Για να χαράξω μια ευθεία γραμμή, τοποθετώ σωστά το χάρακα.

Εικόνα

Δεν πατώ δυνατά το μολύβι.


Eνώνω με το χάρακα τα σημεία.

Εικόνα

 
3

Eνώνω με το χάρακα τα σημεία που έχουν το ίδιο χρώμα.

Εικόνα Εικόνα