Μαθηματικά (Α Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Mερικώς Εμπλουτισμένο)
 

 

Eνότητα 4η:

AΦAIPEΣH – XAPAΞH ΓPAMMΩN– MOTIBA

25 Κεφάλαιο 25o:
Οι αριθμοί μέχρι το 50
26 Κεφάλαιο 26ο:
Χάραξη γραμμών
27 Κεφάλαιο 27ο:
Μοτίβα
28 Κεφάλαιο 28ο:
Αφαίρεση με αφαιρετέο μικρό αριθμό
29 Κεφάλαιο 29ο:
Διάκριση των συμβόλων (+) και του (–)
30 Κεφάλαιο 30ο:
Αφαίρεση με αφαιρετέο μεγάλο αριθμό
31 Κεφάλαιο 31ο:
Το συμπλήρωμα
32 Κεφάλαιο 32ο:
Επαναληπτικό μάθημα

 

 

 

 

Στο Κεφάλαιο 25 θα παρουσιάσουμε τους αριθμούς μέχρι το 50. Στη συνέχεια θα ασκηθούμε στη χάραξη διάφορων γραμμών με το χάρακα ή ελεύθερα με το χέρι και θα δείξουμε τη σημασία του μοτίβου μέσα από παραδείγματα της καθημερινής ζωής, όπως είναι ο ρυθμικός και επαναλαμβανόμενος ήχος του τρένου. Στο Κεφάλαιο 28 μέσα από το παραμύθι «Η κατσίκα με τα επτά κατσικάκια» θα ασκηθούμε στην εκτέλεση αφαιρέσεων με μικρούς αριθμούς. Κατόπιν στο Κεφάλαιο 29 θα μάθουμε να γράφουμε με σύμβολα την αφαίρεση και να τη διακρίνουμε από την πρόσθεση, ενώ στα δύο επόμενα κεφάλαια θα ασκηθούμε σε καταστάσεις αφαίρεσης με υπόλοιπο και διαφορά και σε αφαιρέσεις με τη μορφή συμπληρώματος, που είναι πιο δύσκολες.

Eνότητα 4η:

25

Oι αριθμοί μέχρι το 50
 
1

Μετράμε τα αβγά

Πόσα είναι όλα κάθε φορά;

 

Εικόνα

. . . + . . . = . . .

Εικόνα

............................

Εικόνα

............................

Εικόνα

............................


Πόσα είναι όλα

Εικόνα

 

Εικόνα

 

Oι μαθητές ασκούνται στις μετρήσεις αριθμών μέχρι το 50 με βάση τη δεκάδα.

 
 
2

Μετρώ ανά 10 μέχρι το 50.

Εικόνα

 
3

Συμπληρώνω τους αριθμούς που λείπουν.

Εικόνα

 
4

Εικόνα

 

Εικόνα

10 + 10 + 4 = . . . ετών

 

Εικόνα

. . . + . . . + . . . + . . . =. . . ετών

 

2. Oι μαθητές στην αρχή αριθμούν προφορικά ανά 1 μέχρι το 50. Ζητούμε επίσης από τα παιδιά να αριθμήσουν ανά 10 μέχρι το 50 και στη συνέχεια να γράψουν μέσα στα κυκλικά πλαίσια τους πέντε αριθμούς.