Μαθηματικά (Α Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Mερικώς Εμπλουτισμένο)
21
Προσθετική ανάλυση αριθμών
από το 6 μέχρι το 10
 
1

Τα καγκουρό

Γράφω τα αθροίσματα.

Εικόνα

2 + 6 = 8

Εικόνα

               

Εικόνα

               

Εικόνα

               

Εικόνα

               

Εικόνα

               

Εικόνα

               

Εικόνα

               

Εικόνα

               

Γράφω με τη σειρά τα αθροίσματα.

Εικόνα

 

Oι μαθητές αναλύουν σε όλα τα δυνατά αθροίσματα τους αριθμούς 6, 7, 8, 9 και 10.

 
 
2

Yπολογίζω αθροίσματα με το 5.

 

Εικόνα

 
3

Η δενδροφύτευση

 

Εικόνα

Εικόνα

2. Προτείνουμε στους μαθητές αθροίσματα της μορφής 5+ν, δηλαδή 5 + 1, 5 + 2, 5 + 3, 5 + 4 και 5 + 5.