Μαθηματικά (Α Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Mερικώς Εμπλουτισμένο)
20

Τα νομίσματα μέχρι το 10
 
1

To σούπερ μάρκετ

To σούπερ μάρκετ

Ανταλλάσσω καθένα από τα παρακάτω νομίσματα με νομίσματα του 1 €.
Σχεδιάζω τα νομίσματα.

Εικόνα

Εικόνα

 

Γνωριμία με τα νομίσματα του ΕYΡΩ και των λεπτών μέχρι το 10.
Ισοτιμία και ανταλλαγές μεταξύ των νομισμάτων.

 
 
2
2

Χρωματίζω τα νομίσματα που χρειάζεται κάθε παιδί
για να αγοράσει το παιχνίδι του

Εικόνα

 
3

 

Ανταλλάσσω τα 2 λεπτά με νομίσματα του 1 λεπτού.
Σχεδιάζω τα νομίσματα.
Εικόνα

Εικόνα


Ανταλλάσσω τα 5 λεπτά με νομίσματα του 1 λεπτού και των 2 λεπτών.

Σχεδιάζω τα νομίσματα.

Εικόνα

Εικόνα