Μαθηματικά (Α Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Mερικώς Εμπλουτισμένο)
19

Oι τακτικοί αριθμοί – Τα διπλά αθροίσματα
 
1

Η πολυκατοικία

Πόσοι είναι οι μαθητές στην τάξη μου

Βρίσκω και σημειώνω κάθε όροφο.

  • Τον 3ο όροφο στην κίτρινη πολυκατοικία.

  • Τον 5ο όροφο στην κίτρινη πολυκατοικία.

  • Τον 9ο όροφο στην κίτρινη πολυκατοικία.
  • Τον 4ο όροφο στην κόκκινη πολυκατοικία.

  • Τον 7ο όροφο στην κόκκινη πολυκατοικία.

  • Τον 10ο όροφο στην κόκκινη πολυκατοικία.

Πόσοι είναι οι μαθητές στην τάξη μου

 

Oι μαθητές θα ασκηθούν στα διπλά αθροίσματα μέχρι το 10.
Θα εισαχθούν οι έννοιες των τακτικών αριθμών μέχρι το 10.

 
 
2

Τα διπλά αθροίσματα

Πόσα είναι όλα κάθε φορά;

Πόσοι είναι οι μαθητές στην τάξη μου

 

Πόσοι είναι οι μαθητές στην τάξη μου

 
3

Το μισό

Χωρίζω στη μέση

Πόσοι είναι οι μαθητές στην τάξη μου

 

Μοιράζω σε ίσα μέρη

Πόσοι είναι οι μαθητές στην τάξη μου

Τα μοιράζω εξίσου. Πόσα θα πάρει ο καθένας;
Ζωγραφίζω

Πόσοι είναι οι μαθητές στην τάξη μου

Πόσοι είναι οι μαθητές στην τάξη μου