Μαθηματικά (Α Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Mερικώς Εμπλουτισμένο)
18
Αθροίσματα μέχρι το 10
 
1
 

Παίζουμε με τους αριθμούς

Εικόνα

Βρίσκω πόσα είναι τα δάχτυλα κάθε φορά.

Εικόνα


Εικόνα

Ποιος θα κερδίσει το παιχνίδι;

Εικόνα

Εικόνα
Εικόνα

Oι μαθητές υπολογίζουν αθροίσματα μέχρι το 10.
Παράλληλα ασκούνται στην αντιμεταθετική ιδιότητα της πρόσθεσης.

 
 
3

Υπολογίζω με τα δάχτυλα.

Εικόνα

 
3

Ο Απόστολος έχει 4 μπίλιες

Ο Έρνεστ του χάρισε 3 μπίλιες ακόμα.

Εικόνα

Πόσες μπίλιες έχει τώρα ο Απόστολος;

... + ... = ...

 
4

Πόσα κεράσια έχει ο Πυθαγόρας;

Εικόνα

Πόσα μήλα έχει η Υπατία;

Εικόνα

Εικόνα

2. Η δασκάλα δείχνει με τα δάχτυλα των δύο χεριών αθροίσματα από το 5 μέχρι το 10.
Oι μαθητές aβρίσκουν τα αθροίσματα και τα γράφουν μέσα στο πλαίσιο.