Μαθηματικά (Α Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Mερικώς Εμπλουτισμένο)
 

 

Eνότητα 2η:

ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ
ΜΕΧΡΙ ΤΟ 5

9 Κεφάλαιο 9o:
Σύγκριση μεγεθών – Ορολογία
10 Κεφάλαιο 10ο:
Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (I)
11 Κεφάλαιο 11ο:
Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (II)
12 Κεφάλαιο 12ο:
Σύγκριση αριθμών – Τα σύμβολα =, > και <
13 Κεφάλαιο 13ο:
Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (ΙΙ)
14 Κεφάλαιο 14ο:
Γραφή της πρόσθεσης με τη χρήση συμβόλων
15 Κεφάλαιο 15ο:
Προβλήματα
16 Κεφάλαιο 16ο:
Επαναληπτικό μάθημα

 

 

 

 

Στο Κεφάλαιο 9 θα μάθουμε να συγκρίνουμε μεγέθη όπως είναι το μήκος και το πλάτος καθώς και να χρησιμοποιούμε όρους όπως για παράδειγμα «ψηλό - χαμηλό», «μακρύ - κοντό» και «πλατύ - στενό». Μέσα από παιχνίδια θα ασκηθούμε στη χρήση των αριθμών από το 6 μέχρι το 10 και στην εκτέλεση προσθέσεων με αριθμούς μέχρι το 5.
Στο Κεφάλαιο 12 θα παρουσιάσουμε 3 νέα σύμβολα που θα μας βοηθούν να συγκρίνουμε τους αριθμούς μέσα από ένα παιχνίδι με το στόμα της φάλαινας. Στο Κεφάλαιο 13 θα μάθουμε να αναλύουμε τους αριθμούς μέχρι το 5 σε άθροισμα άλλων αριθμών, ενώ στο επόμενο κεφάλαιο θα μάθουμε τα σύμβολα «+» και «=» για να γράφουμε τις προσθέσεις. Τέλος, θα ασχοληθούμε με τη λύση προβλημάτων.

Εικόνα

9

Σύγκριση μεγεθών-Ορολογία
 
1

Τι είναι πιο ψηλό και τι πιο χαμηλό από εμένα;

Βάζω σε κύκλο αυτά που είναι ψηλότερα από εμένα.

Εικόνα

 
2

Συγκρίνω και λέω:

Εικόνα

Oι μαθητές μαθαίνουν τους όρους «ψηλό - χαμηλό», «μακρύ -κοντό», «πλατύ - στενό» και «χοντρό - λεπτό».

 

 
 
3

Προφορική αρίθμηση ανά δύο.

Εικόνα

 
4

Τραβώ γραμμές για να μπουν στη σειρά τα δέντρα
και τα παιδιά από το ψηλότερο ως το χαμηλότερο.

Εικόνα


Εικόνα

3. Oι μαθητές αριθμούν προφορικά μέχρι το 10 ανά δύο.