Μαθηματικά (Α Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Mερικώς Εμπλουτισμένο)
14
Γραφή της πρόσθεσης με τη χρήση συμβόλων
 
1

Λογοτέχνες, ζωγράφοι και μαθηματικοί


Ένας λογοτέχνης έγραψε: Εικόνα

Κρατάς τρία λουλούδια και σου προσφέρω ακόμη δύο. Πόσα λουλούδια θα έχεις;

Τι θα γράψει ο μαθηματικός;

Εικόνα


Μια ζωγράφος ζωγράφισε:

Εικόνα

Τι θα γράψει ο μαθηματικός;

Εικόνα

Τα παιδιά χρησιμοποιούν τα σύμβολα για τη γραφή των προσθέσεων.

 

 

 
2

Διηγούμαι μια ιστορία με βάση τα παρακάτω αθροίσματα.

Εικόνα

3

H Zωή είχεΕικόνα γραμματόσημα.

Πήρε από τη Νίκη Εικόνα γραμματόσημα.

Πόσα γραμματόσημα έχει τώρα;

… + … = …


Η Μαρίνα είχε 2 κούκλες. O Γιάννης της έδωσε

ακόμαΕικόνα κούκλες.

Πόσες κούκλες έχει τώρα;

… + … = …