Μαθηματικά (Α Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Mερικώς Εμπλουτισμένο)
12
Σύγκριση αριθμών –
Τα σύμβολα =, > και <
 
1

Το στόμα της φάλαινας

Συμπληρώνω τους αριθμούς και τα σύμβολα.

Εικόνα

Εικόνα

3 < 5

 

Εικόνα

  ....  

 

Εικόνα

  . . . .  

Εικόνα

  . . . .  

 

2 . . . 4

 

6 . . . 3

 

7 . . . 7

5 . . . . 7

 

9 . . . 9

 

10 . . . 8

 

Τα παιδιά χρησιμοποιούν τα σύμβολα =, > και < για να συγκρίνουν αριθμούς.
Παρουσιάζονται οι αριθμολέξεις μέχρι το 10.

 

 

 
2
Εικόνα
 
3

Συμπληρώνω το >, το < ή το =.

4 . . . 3 2 . . . 6 8 . . . 8 6 . . . 9
5 . . . 5 7 . . . 3 4 . . . 10 0 . . . 10
4

Μετρώ και βρίσκω πόσα είναι τα πουλιά σε κάθε εικόνα.

Διαβάζω Γράφω
Εικόνα Εικόνα