Μαθηματικά (Α Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Mερικώς Εμπλουτισμένο)
10

Oι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (Ι)
 
1

Παρατηρούμε τις εικόνες και συζητάμε.

Εικόνα


Εικόνα

Εργαζόμαστε με τους αριθμούς 6, 7 και 8.

 
 
2

Παρατηρώ και γράφω τον αριθμό 6.

Εικόνα

 
3

Πόσες είναι όλες οι μέλισσες; Πώς χωρίζονται μεταξύ τους;
Γράφω τους αριθμούς.

Εικόνα

4

Παρατηρώ και γράφω τον αριθμό 7.

Εικόνα