Μαθηματικά (Α Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Mερικώς Εμπλουτισμένο)
 
 
1

Κατεβαίνω από το 10.

10 9 8 7 6               
 
2

Έχει κάθε παιδί μια τσάντα; Ενώνω με μια γραμμή.

Εικόνα

 
3

Περιγράφω τη διαδρομή του βατράχου.
Χρησιμοποιώ τις εξής λέξεις: πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά.

Εικόνα

1. Oι μαθητές αριθμούν αντίστροφα και κατεβαίνουν από το 10.

 
 
4

Προφορική αρίθμηση ανά δύο.

Εικόνα

 
5

Παρατηρώ τις εικόνες και γράφω τους αντίστοιχους αριθμούς.

Εικόνα

 
6

Πόσα είναι όλα;

Εικόνα και Εικόνα

 

Όλα είναι Εικόνα

Εικόνα και Εικόνα

 

Όλα είναι Εικόνα


Εικόνα και Εικόνα

 

Όλα είναι Εικόνα

Εικόνα και Εικόνα και Εικόνα

 

Όλα είναι Εικόνα

4. Oι μαθητές αριθμούν προφορικά μέχρι το 10 ανά δύο.