Μαθηματικά (Α Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Mερικώς Εμπλουτισμένο)
6
Αρίθμηση, ανάγνωση
και γραφή των αριθμών (II)
 
1
 

Βρίσκω πόσα είναι τα μέλη του σώματός μου.

  • Πόσα είναι τα Εικόνα σου; ..................

  • - Πόσα είναι; Εικόνα ..................
  • - Πόσα είναι; Εικόνα ..................
Εικόνα
 
2

Παρατηρώ τις εικόνες και γράφω τους αντίστοιχους αριθμούς.

Εικόνα

Τα παιδιά αριθμούν μέχρι το 10, γράφουν και διαβάζουν τους αριθμούς μέχρι το 5.

 
 
3

Εικόνα

 
4

Παρατηρώ και γράφω τον αριθμό 4.

Εικόνα

 
5

Μετρώ τα αντικείμενα και βάζω σε κύκλο το σωστό αριθμό.

Εικόνα Εικόνα
Εικόνα Εικόνα
Εικόνα Εικόνα
 
6

Παρατηρώ και συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο.

1 2 3 4 5 1                            

3. Τα παιδιά αριθμούν αντίστροφα ξεκινώντας από το 5.