Μαθηματικά (Α Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Mερικώς Εμπλουτισμένο)
5
Αρίθμηση, ανάγνωση
και γραφή των αριθμών (I)
 
1
 

Σχηματίζω αριθμούς με το σώμα μου

Παρατηρούμε τις εικόνες και συζητάμε.

Εικόνα Εικόνα

Σχηματίζω στο αριθμητήριο αριθμούς.

Εικόνα Εικόνα Εικόνα
 
2

Παρατηρώ και γράφω τον αριθμό 1.

Εικόνα

Τα παιδιά αριθμούν, γράφουν και διαβάζουν τους αριθμούς μέχρι το 5.

 
 
3

Πόσα είναι τα νομίσματα;
Συνδέω τις ποσότητες με τις αντίστοιχες λέξεις και τους αριθμούς.

Εικόνα

 
4

Σχεδιάζω τόσες γραμμές όσα είναι κάθε φορά τα ψάρια και τα λουλούδια

Εικόνα