Μαθηματικά (Α Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Mερικώς Εμπλουτισμένο)
4

Oι αριθμοί από το 1 έως το 5
 
1
 

Παρατηρούμε τις εικόνες και συζητάμε.

Εικόνα


Πόσα είναι τα χελιδόνια σε κάθε εικόνα;
Συνδέω τις εικόνες με τους αντίστοιχους αριθμούς.

Εικόνα

Τα παιδιά βλέπουν τις ποσότητες με διάφορες αναπαραστάσεις, καταμετρούν και βρίσκουν το πλήθος.

 
 
2

Παρατηρούμε τις εικόνες και συζητάμε.

Εικόνα


Εικόνα


Εικόνα


Εικόνα


Εικόνα

 
3

Εικόνα