Μαθηματικά (Α Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Mερικώς Εμπλουτισμένο)
2

Γεωμετρικά σχήματα
 
1
 

Σχεδιάζω με σχήματα

Διακρίνω τα σχήματα και τα ονομάζω.

Εικόνα

Σχεδιάζω δικές μου εικόνες με γεωμετρικά σχήματα.

 

 

 

 

 

 

Oι μαθητές διακρίνουν τα διάφορα γεωμετρικά σχήματα με βάση τη μορφή τους και τα ονομάζουν.

 
 
2

Παρατηρώ τα αντικείμενα. Τι σχήμα έχουν;

Εικόνα Εικόνα
 

κύκλος

κύκλος

τετράγωνο

τετράγωνο

τρίγωνο

τρίγωνο

ορθογώνιο

ορθογώνιο

σφαίρα

σφαίρα

κύβος

κύβος

στερεό ορθογώνιο

στερεό
ορθογώνιο

κύλινδρος

κύλινδρος

πυραμίδα

πυραμίδα