Μαθηματικά (Α Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Mερικώς Εμπλουτισμένο)
 

 

Ενότητα 1η:

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 5 –
ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ

1 Κεφάλαιο 1o:
Προσανατολισμός στο χώρο
2 Κεφάλαιο 2ο:
Γεωμετρικά σχήματα
3 Κεφάλαιο 3ο:
Σύγκριση και εκτίμηση ποσοτήτων
4 Κεφάλαιο 4ο:
Οι αριθμοί από το 1 έως το 5
5 Κεφάλαιο 5ο:
Αρίθμηση, ανάγνωση και γραφή των αριθμών (I)
6 Κεφάλαιο 6ο:
Αρίθμηση, ανάγνωση και γραφή των αριθμών (II)
7 Κεφάλαιο 7ο:
Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (Ι)
8 Κεφάλαιο 8ο:
Επαναληπτικό μάθημα

 

 

 

 

Tα μαθήματα στην τάξη γίνονται μέσα από παιχνίδια και δράση. Έτσι στα πρώτα δύο κεφάλαια θα μάθουμε να προσανατολιζόμαστε στο χώρο με εκφράσεις όπως “πάνω - κάτω”, “δεξιά - αριστερά” κ.λπ., να αναγνωρίζουμε τα σχήματα και να ονομάζουμε τα επίπεδα σχήματα και τα στερεά σώματα που εμφανίζονται στον καθημερινό περίγυρο. Στα επόμενα κεφάλαια θα ασκηθούμε στη μέτρηση και τη σύγκριση ποσοτήτων αποτελούμενων από αντικείμενα, στη γραφή ψηφίων κ.ά. Επίσης θα μάθουμε να αναλύουμε τους αριθμούς μέχρι το 5 σε άθροισμα δύο άλλων αριθμών.

Εικόνα

1

Προσανατολισμός στο χώρο
 
1
 

Παρατηρούμε τις εικόνες και συζητούμε.

Εικόνα


Περίπατος στο δάσος

Εικόνα

Τα παιδιά κινούνται και προσανατολίζονται στο χώρο.

 
 
2

Παρατηρώ την εικόνα και περιγράφω πού βρίσκονται τα αντικείμενα.

Εικόνα

 
2
 
  • 4 βόλους μέσα στην κόκκινη γραμμή.
  • 3 βόλους ανάμεσα στις δύο γραμμές.
  • 2 βόλους επάνω στην πράσινη γραμμή.
 

 

Εικόνα