Γλώσσα Στ΄ Δημοτικού - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)

Εικόνα

 

Γλώσσα Στ΄Δηµοτικού

Λέξεις... Φράσεις... Kείµενα

 

α´ τεύχος

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣYΓΓΡΑΦΕΙΣ

Άννα Ιορδανίδου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πατρών
Νεκταρία Κανελλοπούλου
Εκπαιδευτικός
Ελευθερία Κοσµά
Εκπαιδευτικός
Βασιλική Κουταβά
Εκπαιδευτικός
Παναγιώτης Oικονόµου
Εκπαιδευτικός
Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου
Εκπαιδευτικός

ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ

Βασιλική Τοκατλίδου
Οµότιµη Καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
Όλγα Μούσιου-Μυλωνά
Σχολική Σύµβουλος
Ιωάννης Μπάρτζης
Εκπαιδευτικός

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

Γιώργος Πισκοπάνης
Σκιτσογράφος-Εικονογράφος

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Παναγιώτα Χατζηθεοχάρους
Φιλόλογος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Πέτρος Μπερερής
Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Χρήστος Παπαρίζος
Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Χρήστος Παπαρίζος
Σύµβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

Γιώργος Πανουτσόπουλος
Εικαστικός καλλιτέχνης

ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ACCESS ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.

Γ' Κ.Π.Σ./ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ/ Ενέργεια 2.2.1 / Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α:
«Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων»

  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Μιχάλης Αγ. Παπαδόπουλος
Ομότιμος Καθηγητής του Α.Π.Θ.
Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Πράξη με τίτλο: «Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή
υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού με βάση
το ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ για το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο.
  Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου
Γεώργιος Τύπας
Μόνιμος Πάρεδρος τουΠαιδαγωγικού Ινστιτούτου
  Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου
Γεώργιος Οικονόμου
Μόνιμος Πάρεδρος τουΠαιδαγωγικού Ινστιτούτου

Έργο συγχρηματοδοτούμενο 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους

.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ

Λογότυπο ΕΣΠΑΗ επανέκδοση του παρόντος βιβλίου πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» μέσω ψηφιακής μακέτας, η οποία δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ / ΕΠ «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» / Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΩ».

Οι διορθώσεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής ΠολιτικήςΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άννα Iορδανίδου   Νεκταρία Κανελλοπούλου   Ελευθερία Κοσµά

Βασιλική Κουταβά   Παναγιώτης Οικονόµου

Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου

ANAΔOXOΣ ΣYΓΓPAΦHΣ: εικόνα

Η συγγραφή και η επιστηµονική επιµέλεια του βιβλίου πραγµατοποιήθηκε
υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Γλώσσα Στ΄Δηµοτικού

Λέξεις... Φράσεις... Kείµενα

 

α´ τεύχος

INΣTITOYTO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Περιεχόμενα

 

ENOTHTA 1

ταξίδια, τόποι, μεταφορικά μέσα

ENOTHTA 2

κατοικία

ENOTHTA 3

28η Oκτωβρίου

ENOTHTA 4

διατροφή

ENOTHTA 5

17η Nοέμβρη

ENOTHTA 6

η ζωή σε άλλους τόπους

ENOTHTA 7

η ζωή έξω από την πόλη

ENOTHTA 8

Χριστούγεννα

ENOTHTA 9

συσκευές

ENOTHTA 10

ατυχήματα

ENOTHTA 11

συγγενικές σχέσεις

ENOTHTA 12

25η Μαρτίου

ENOTHTA 13

τρόποι ζωής και επαγγέλματα

ENOTHTA 14

Πάσχα

ENOTHTA 15

κινηματογράφος - Θέατρο

ENOTHTA 16

μουσεία

ENOTHTA 17

πόλεμος και ειρήνη