Από τη σελίδα 8 του Τετραδίου Εργασιών

Από τη σελίδα 8 του Τετραδίου Εργασιών

Τώρα συμπλήρωσε τα αι και διάβασε την αγγελία
info