Η άσκηση 4 του Τετραδίου Εργασιών (σελ. 7)

Η άσκηση 4 του Τετραδίου Εργασιών (σελ. 7)

Τώρα συμπλήρωσε τα Ει, ει και διάβασε τι κάνει το σκυλάκι.info